Hormonogram zajęć z zakresu informacji naukowej

Zajęcia z zakresu Informacji naukowej obejmują sześć godzin ćwiczeń podzielonych na trzy zajęcia po dwie godziny lekcyjne każde. Zajęcia będą się odbywały w sześcioosobowych grupach.
Pierwsze zajęcia w październiku tj. po zakończeniu rekrutacji i zgłoszeniu się do Biblioteki Starosty I roku studiów doktoranckich na danym Wydziale.
Terminy kolejnych zajęć będą następnie ustalane z każdą grupą.
 

BG UMB | 2011
strona wykorzystuje pliki Cookies